gify żarówki
http://www.e-gify.pl/gify/technologia/zarowki/zarowka32_(www.e-gify.pl).gif


WebQuest jest skierowany do uczniów klas V i VI  Szkoły Podstawowej